Palvelut

  1. Käännökset ja tekstinhuolto suomi- espanja

Käännän ja huollan yleistekstit ja markkinointitekstit esimerkiksi esitteet ja verkkosivut sekä matkailu- ja kulttuurialan tekstit. Mielelläni käännän ja huollan yritysten markkinointiviestintää. Käännän myös esimerkiksi opinnäytetyöt, tutkijoiden artikkelit ja hakemukset. En tee virallisia käännöksiä.

  1. Kielen ohjaaja: espanjan kielen ryhmäopetus

Järjestän ryhmäopetusta mm. yrityksille, yhdistyksille ja opistoille. Opetus tapahtuu videopuheluohjelman kautta. Aikataulu, opetussisältö ja hinnat räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan.

  1. Kielen ohjaaja: espanjan kielen yksilöopetus

Espanjan kielen yksilöopetus tapahtuu videopuheluohjelman kautta. Aikataulu ja opetussisältö sovitaan asiakkaiden kanssa ja räätälöidään tarpeiden mukaan. Teen opetussuunnitelmat henkilökohtaisesti. Ennen ensimmäistä oppituntia järjestetään etätapaaminen, jossa on mahdollista tehdä kielitasoarviointi, keskustella erityistarpeista ja tutustua.

On mahdollista järjestää yksitäisiä oppitunteja tai oppituntipaketteja (5, 10, tai 20 oppituntia). Oppitunnit maksetaan ennen opetuksen alkua.

  1. Kulttuuritulkki

Erityisesti suunnattu kansaivalisille yrityksille, jotka haluavat ymmärtää espanjalaista tai eteläamerikkalaista kulttuuria ja tapoja tai haluavat tulla oikein ymmärretyksi Espanjassa tai Etelä-Amerikassa. Olen asunut Suomessa yli kymmenen vuotta, perehtynyt suomalaiseen kulttuuriin ja juureni ovat Argentiinassa, joten osan neuvoa ja tukea molemmin puoliin.

  1. Asioimistulkkaus / konsekutiivinen tulkkaus Suomi-Espanja- Suomi. Etänä.

Asioimistulkkaus toteutetaan konsekutiivisena tulkkauksena puhelimitse. Asioimistulkkaus on viranomaisen tai yrityksen edustajan ja asiakkaan välisen asioimisen tulkkausta. Aiemmissa töissä työvalmentajana, projektipäällikkönä ja projektitutkijana olen perehtynyt myös suomalaiseen palvelujärjestelmään ja tehnyt viranomaisten kanssa yhteistyötä, joten tietoni on asiantutijan-tasolla. (Kela, Te-palvelut, Vero, sosiaalitoimistot, koulutusasiat, mielenterveys, maahanmuutto,  kotoutuminen ja työelämä, mm).

Konsekutiivinen tulkkauksessa tulkki tulkkaa puhujan puheenvuoron jälkeen, eli puhuja ja tulkki vuorottelevat. Neuvottelutulkkaus tapahtuu puhelimitse tai videopuheluohjelman kautta.